Gilje Selskapslokaler

Bestilling

Henvendelser om leie av lokale og/eller servering rettes til

Askim Selskapsmat AS som er vertskap for Gilje Selskapslokaler.

Se www.askimselskapsmat.no som har opplysninger om priser på lokaler og servering.

Henvendelse kan gjøres til post@askimselskapsmat.no eller telefon 403 00 950.